لارنگوسکوپ

لارنگوسکوپ

یکی از تجهیزاتی که برای دسترسی به راههای هوایی مورد استفاده قرار می گیرد لارنگوسکوپ می باشد.

این وسیله ای داسی شکل است که بیشتر برای لوله گذاری استفاده می شود.

لارنگوسکوپ ، فواید بسیاری در زمینه‌های هوشبری و مراقبت‌های ویژه دارد.

همچنین می‌تواند دید شفاف و واضحی را از مسیر هوایی بیمار با لوله‌گذاری سریع فراهم کند.

لوله‌گذاری به منظور قرار دادن لوله تراشه در نای بیمار برای کمک به تنفس انجام می شود.

امروزه لوله تراشه به ابزاری استاندارد در زمینه باز کردن مسیرهای هوای تبدیل شده است.

زیرا به ریه‌ها این امکان را می‌دهد که با فشارهای تهویه بیشتری باد شوند و از آسپیره شدن مسیر هوایی جلوگیری می‌کند.

اطلاعات بیشتر ...

هیچ محصولی یافت نشد.