بیمارستانی

بیمارستانی

در اعتبار سنجی بیمارستان ها در سال 95 ، شیش بیمارستان درجه ی عالی و ۶۷۳ بیمارستان درجه ‌یک در ایران موجود است .

در نسل چهارم اعتبار بخشی بیمارستانی نیز استقرار سنجه‌های مرتبط با ایمنی به‌عنوان پیش‌ نیاز اعتبارب خشی اعلام‌ شده‌اند .

به‌عنوان‌ مثال یکی از الزامات کسب «درجه‌یک» برای یک بیمارستان این است که

۶۱ درصد از بسته ارائه‌ شده درباره ایمنی بیمار را اجرا کرده باشند .

از عوامل مهم اعتبار یک بیمارستان خدمات پرسنل درمانی ، دانش و مهارت تیم درمان ، بهداشت و تجهیزات استاندارد بیمارستانی می باشد .

از این رو شرکت سلامت سازان با تجربه و تبحر خود در این زمینه

اقدام به تعیین و تشخیص محصولات استاندارد ایرانی و خارجی کرده است .

تمامی این محصولات تضمین شده و بدون دخالت واسطه که باعث افزایش قیمت این وسایل می شود ارئه می گردد .

اطلاعات بیشتر ...

هیچ محصولی یافت نشد.